logo sokol

K a r a t e - d o    S h o t o k a n
S o k o l    V A M B E R K

ZKUŠEBNÍ ŘÁD


Zkušební řád ke stažení zde


KIHON:

(technika - zkušební komisař náhodně vybere minimálně 1/3 technik)
Každou techniku cvičenec vykonává na povel zkušebního komisaře opakovaně za sebou a s maximální koncentrací do doby, než dá zkušební komisař povel na ukončení cvičení.

KIHON IDO:

(základní techniky v kombinacích - zkušební komisař může vybrat určité kombinace minimálně však 2/3)
Každou techniku, resp. kombinaci vykonává cvičenec opakovaně za sebou v jednom směru 5x. Poslední zakončí s kiai. Po páté technice pokračuje stejnou techniku VZAD 5x do výchozího postavení. ( pokud není ve zkušebním řádu jinak např. mawate) Takto cvičenec vykoná všechny kombinace technik jdoucí za sebou v daném směru bez zastavení.

OYO IDO:

(bojové kamae s technikou v kombinacích - zkušební komisař může vybrat kombinace minimálně však 2/3)
Každou techniku, resp. kombinaci vykonává cvičenec s KAMAE opakovaně za sebou v jednom směru 5x. Poslední zakončí s kiai. Po páté technice pokračuje vykoná MAWATE a pokračuje 5x do výchozího postoje. Takto cvičenec vykoná všechny kombinace technik jdoucí za sebou v daném směru bez zastavení.

KUMITE:

(řízená nebo volná forma techniky ve dvojicích - zkušební komisař vybere minimálně 1/3 kombinací)
Každou útočnou i obranou techniku a kombinaci vykonávají cvičenci 5x. S maximálním nasazením.

KATA:

(forma technik proti fiktivnímu soupeři)
Cvičenec zacvičí danou kata z výběru Kihon, Shitei nebo Tokui dle směru a stylu.

BUNKAI KATA:

(základní aplikace technik v kata)
Cvičenec provede minimálně daný počet kombinací aplikace dané kata. Musí však dodržet dané útočném i obrané techniky kata. Výchozí postoj obránce je HD/BP a útočník ZD.

KIME-WAZA:

(forma provedení techniky, pohybu, kime a vzdálenosti)
Cvičenec provede dané techniky z BP/ZD na určený terč.


8. kyu - bílý pás

KIHON:
1.) HD: ura-tsuki, tate-tsuki
2.) HD: chudan-seiken-tsuki
3.) HD: soto-mawashi-shuto-uchi (sek s nápřahem jako v soto‐uke)
4.) HD: yoko-tetsui-uchi (do strany)
5.) HD: mae-geri
6.) HD: gedan-yoko-geri-kekomi
7.) HD: chudan-yoko-geri-keage


KIHON-IDO:
(všechny kombinace je možné dělat v chůzi vpřed a vzad)
1.) ZD: (ushiro)‐ayumi‐ashi oi-tsuki
2.) ZD: (ushiro)‐ayumi‐ashi age-uke
3.) ZD: (ushiro)‐ayumi‐ashi soto-uke
4.) ZD: (ushiro)‐ayumi‐ashi gedan-barai
5.) ZD: (ushiro)‐ayumi‐ashi uchi-uke
6.) ZD: (ushiro)‐ayumi‐ashi gyaku-tsuki
7.) KkD: (ushiro)‐ayumi‐ashi shuto-uke
8.) ZD: (ushiro)‐ayumi‐ashi jodan-mae-geri (gedan kamae-te)


KIHON-KUMITE:
1.) T: HD/: jodan-oi-tsuki
U: HD/: age-uke
2.) T: HD/: chudan-oi-tsuki
U: HD/: soto-uke
3.) T: HD/: chudan-oi-tsuki
U: HD/: uchi-uke
4.) T: HD/: gedan-oi-tsuki
U: HD/: gedan-barai
5.) T: HD/: jodan-oi-tsuki/chudan-oi-tsuki/gedan-oi-tsuki
U: HD/: age-uke/soto-uke/gedan-barai (stejnou rukou)


KATA: Heian Shodan


BUNKAI: Heian Shodan - názorné vysvětlení alespoň 4 kombinací technik Kata Heian Shodan


7. kyu - žlutý pás

KIHON:
1.) HD: yoko-empi-uchi
2.) HD: mae-empi-uchi
3.) HD: shomen-uraken-uchi (vpřed)
4.) HD: uchi‐mawashi‐shuto‐uchi (sek s nápřahem jako u gedan‐barrai)
5.) HD: osae-uke, tate-nukite
6.) HD: yoko-uraken-uchi (do strany kdy pěst končí malíkovou hranou do strany)
7.) ZD: tate-uraken-uchi (do strany kdy pěst končí malíkovou hranou dolů)


KIHON-IDO:
(všechny kombinace je možné dělat v chůzi vpřed a vzad)
1.) ZD: (ushiro)‐ayumi‐ashi sanbon-tsuki (jodan‐oi‐tsuki/gyaku‐tsuki/chudan‐oi‐tsuki)
2.) ZD: (ushiro)‐ayumi‐ashi age-uke / gyaku-tsuki
3.) ZD: (ushiro)‐ayumi‐ashi soto-uke / gyaku-tsuki
4.) ZD: (ushiro)‐ayumi‐ashi gedan-barai / gyaku-tsuki
5.) ZD: (ushiro)‐ayumi‐ashi uchi-uke / gyaku-tsuki
6.) ZD: (ushiro)‐ayumi‐ashi gyaku-tsuki
7.) ZD: (ushiro)‐ayumi‐ashi osae-uke tate-nukite
8.) KkD: (ushiro)‐ayumi‐ashi shuto-uke do úhlu 45°
9.) KkD: (ushiro)‐ayumi‐ashi morote-uke
10.) ZD: (ushiro)‐ayumi‐ashi mae-geri oi-tsuki
11.) ZD: (ushiro)‐ayumi‐ashi na místě gyaku-uchi-uke / hineri-mae-geri gedan-barai
12.) KiD: chudan-yoko-geri-keage (3 × na každou stranu)
13.) KiD: chudan-yoko-geri-kekomi (3 × na každou stranu mawate)


GOHON-KUMITE:
Útočník zahajuje útok v ZD, před zahájením cvičení hlásí název techniky. Obránce začíná překrokem z HD do ZD. Možno v kombinacích:
- 5x vpřed-zpět
- 3x vpřed‐1x zpět‐1x vpřed/3x zpět‐1x vpřed‐1x zpět (mění se útočník, obránce)

1.) T: ZD ayumi‐ashi jodan-oi-tsuki
U: ZD opačný střeh (stejný postoj) ushiro‐ayumi‐ashi age‐uke, poslední technika 1x protiútok gyaku‐tsuki, kiai
2.) T: ZD ayumi‐ashi chudan-oi-tsuki
U: ZD opačný střeh (stejný postoj) ushiro‐ayumi‐ashi soto‐ude‐uke, poslední technika 1x protiútok gyaku‐tsuki, kiai
3.) T: ZD ayumi‐ashi chudan-oi-tsuki
U: ZD ushiro‐ayumi‐ashi uchi‐ude‐uke, poslední technika 1x protiútok gyaku‐tsuki, kiai
4.) T: ZD ayumi‐ashi gedan-oi-tsuki
U: ZD opačný střeh (stejný postoj) ushiro‐ayumi‐ashi gedan‐barrai, poslední technika 1x protiútok gyaku‐tsuki, kiai


KATA: Heian Nidan
- Dále ZK vybere jednu kata z dosud uvedeného programu předchozích STV


BUNKAI: Heian Nidan - názorné vysvětlení alespoň 4 kombinací technik


6. kyu - zelený pás

KIHON:
1.) HD: (tate) age-empi-uchi
2.) HD: jodan-mawashi-empi-uchi
3.) HD: jodan-kosa-uke
4.) HD: tate-shuto-uke ren-tsuki
5.) TD: jodan-haiwan-uke a soto-tetcui-uchi (gyaku rukou)
6.) HD: mawashi-geri
7.) ZD: chudan-gyaku-tsuki, jodan-kizami-tsuki (práce boků)


KIHON-IDO:
(všechny kombinace je možné dělat v chůzi vpřed a vzad)
1.) ZD: (ushiro)‐ayumi‐ashi gyaku-sanbon-tsuki (gyaku-kizami-gyaku)
2.) ZD: (ushiro)‐ayumi‐ashi age-uke gyaku-tsuki soto-uke (možná výměna bloků)
3.) ZD: (ushiro)‐ayumi‐ashi soto-uke gyaku rukou uchi-uke soto-uke
4.) ZD: (ushiro)‐ayumi‐ashi gedan-barai oi-rukou uchi-uke gyaku-tsuki
5.) ZD: (ushiro)‐ayumi‐ashi gedan-barai hineri (zadní nohou) mae-geri (kopající noha zpět do ZD)
6.) ZD: (ushiro)‐ayumi‐ashi gyaku-tsuki uchi-uke gyaku-tsuki
7.) KkD: (ushiro)‐ayumi‐ashi shuto-uke překrok do ZK osae-uke gyaku-tate-nukite
8.) KkD: (ushiro)‐ayumi‐ashi uchi-uke gyaku-tsuki
9.) ZD: hineri-mae-geri gyaku-tsuki (chudan kamae te)
10.) KiD: chudan-yoko-geri-keage tate-uraken-uchi (3 × na každou stranu)
11.) KiD: chudan-yoko-geri-kekomi / yoko-empi-uchi (3 × na každou stranu)


SANBON KUMITE:
Útočník zahajuje útok v ZD, před zahájením kombinace vždy hlásí pořadí technik. Např. jodan, chudan, mae‐geri. Obránce začíná z HD. Každá technika je provedena na obě strany (hidari/migi).
1.) T: ZD ayumi‐ashi oi‐tsuki jodan, ayumi‐ashi oi‐tsuki chudan, ayumi‐ashi maegeri chudan
U: ZD ushiro‐ayumi‐ashi age‐uke, ushiro‐ayumi‐ashi soto‐uke, ushiro‐ayumi‐ashi gedan barai gyaku‐tsuki
2.) T: ZD ayumi‐ashi oi‐tsuki jodan, ayumi‐ashi oi‐tsuki chudan, ayumi‐ashi maegeri chudan
U: ZD ushiro‐ayumi‐ashi age‐uke, ushiro‐ayumi‐ashi uchi‐uke, ushiro‐ayumi‐ashi gyaku gedan‐barai (stejnou rukou jako uchi‐uke) kizami‐tsuki gyaku‐tsuki
3.) T: ZD v: oi‐tsuki jodan/ oi‐tsuki chudan/ maegeri chudan
U: KkD ushiro‐ayumi‐ashi jodan haiwan‐morote‐uke, ushiro‐ayumi‐ashi morote‐uchiude‐uke, ushiro‐ayumi‐ashi sukui‐uke překrok do ZK: gyaku‐tsuki


KATA: Heian Sandan
- Dále ZK vybere jednu kata z dosud uvedeného programu předchozích STV


BUNKAI: Heian Sandan - názorné vysvětlení alespoň 4 kombinací technik


5. kyu - světle fialový pás

KIHON:
1.) HD: chudan-kakiwake-uke mae-geri sanbon-tsuki (kombinace z jion)
2.) HD: awase-tsuki
3.) HD do ZD yama-tsuki
4.) HD: ushiro-geri
5.) HD do NaD morote‐keito‐uke morote‐tensho‐tsuki (obouma rukama zároveň)
6.) HD do ZD soto‐mawashi‐haito‐uchi uchi‐mawashi‐haito‐uchi (stejnou oi‐rukou)


KIHON-IDO:
1.) FD ayumi‐ashi oi‐tsuki / mawate
2.) ZD ayumi‐ashi oi‐tsuki chudan‐gyaku‐tsuki ushiro‐ayumi‐ashi gedan‐barai ayumi‐ashi chudan‐oi‐tsuki
3.) ZD ushiro‐ayumi‐ashi age‐uke ren‐tsuki (možno provádět i ve směru vpřed nebo mawate)
4.) ZD ushiro‐ayumi‐ashi age‐uke hineri mae‐geri (stáhnout nohu zpět) gyaku‐tsuki
5.) ZD ayumi‐ashi soto‐uke do (KiD) yoko‐empi a tate‐uraken‐uchi zpět do (ZD) gyaku‐tsuki
6.) ZD ushiro‐ayumi‐ashi uchi‐uke mae‐ashi‐geri gyaku‐tsuki (kop přední nohou)
7.) KkD ayumi‐ashi shuto‐uke do ZD soto‐mawashi‐uchi
8.) KkD ushiro‐ayumi‐ashi shuto‐uke mae‐mawashi‐geri do ZD gyaku‐tsuki / mawate
9.) KkD ushiro‐ayumi‐ashi morote‐uke do ZD ren‐tsuki
10.) ZD mae‐geri jodan (vrátit kopající nohu zpět) chudan mawashi‐geri / mawate
11.) ZD ayumi‐ashi mawashi‐geri gyaku‐tsuki / mawate
12.) KiD chudan yoko‐geri‐kekomi yoko‐empi‐uchi yoko‐uraken‐uchi (3 × na každou stranu)
13.) ZD ayumi‐ashi ushiro‐geri / mawate


OYO-IDO:
1.) BP: suri-ashi kizami-tsuki,
2.) BP: suri-ashi gyaku-tsuki
3.) BP: suri-ashi yoko-mawashi-uraken-uchi
4.) BP: hineri mae‐geri
5.) BP: hineri mawashi‐geri


KIHON-IPPON-KUMITE:
Útočník zahajuje útok ze ZD, před zahájením kombinace vždy hlásí prováděnou techniku. Obránce začíná z HD. Každá technika je provedena na obě strany (hidari/migi).
1.) 2x T: ZD: ayumi‐ashi oi‐tsuki jodan (migi)
U: a) HD: úkrok zpět do ZD age‐uke gyaku‐tsuki (hidari);
b) HD: úkrok zpět 45° do KkD tate‐shuto‐uke (nápřah na soto‐mawashi‐shutouchi)/ přešlap do ZD soto‐mawashi‐shuto‐uchi jodan (hidari)
2.) 2x T: ZD: ayumi‐ashi oi‐tsuki chudan (migi)
U: a) HD: úkrok zpět do ZD (opačný postoj) soto‐ude‐uke gyaku‐tsuki (hidari);
b) HD: úkrok zpět do ZD (stejný postoj) soto‐uke (migi) překrok do KiD yoko‐empi‐uchi
3.) 2x T: ZD: ayumi‐ashi mae‐geri chudan (migi)
U: a) HD: úkrok zpět do ZD gedan‐barai gyaku‐tsuki (hidari);
b) HD: úkrok zpět do ZD gyaku‐gedan‐barai kizami‐tsuki jodan gyaku‐tsuki chudan (hidari)
4.) 2x T: ZD: ayumi‐ashi yoko‐geri‐kekomi chudan (migi)
U: a) HD: úkrok zpět 45° (otočením na jedné noze) do ZD soto‐ude‐uke chudan gyaku‐tsuki chudan (hidari);
b) HD: úkrok zpět do FD chudan‐haiwan‐uke (hidari) překrok do ZDgyaku‐sotohaito‐ uchi jodan (hidari)


KATA: Heian Yondan
- Dále ZK vybere 1 kata z dosud uvedeného programu předchozích STV


BUNKAI-KATA:
(obránce určí útočnikovi útok a pásmo. Předvede 1x kombinaci pomalu a poté předvede kombinaci 1x naplno)
a) Analýza 5 sekvencí vlastního výběru z kata Heian Yondan
b) Analýza min. 3 sekvencí z druhé předvedené kata dle výběru ZK


KIME WAZA:
Každá technika je provedena na obě strany (hidari/migi).
5x ZD: gyaku-tsuki chudan
5x ZD: mae-geri chudan


4. kyu - tmavě fialový pás

KIHON:
1.) HD: kagi-tsuki
2.) HD: age-tsuki
3.) HD: manji-uke
4.) HD do KiD: yoko-morote-tsuki
5.) HD do KiD: fumikomi dopad do KiD s gedan‐barrai


KIHON-IDO:
1.) FD ayumi‐ashi sanbon‐tsuki (FD oi‐tsuki ZD gyaku‐tsuki FD oi‐tsuki) / mawate
2.) ZD gyaku‐tsuki (na místě) hineri‐mae‐geri dokročit vpřed tate‐shuto‐uke (gyaku rukou) oi‐tsuki
3.) ZD ushiro‐ayumi‐ashi soto‐uke mae‐yoko‐geri‐keage gyaku‐tsuki (ZD)
4.) ZD ayumi‐ashi oi‐tsuki překrok do (KkD) morote‐uke zpět (ZD) kizami‐tsuki gyakutsuki
5.) KkD ushiro‐ayumi‐ashi shuto‐uke mae‐ashi‐geri (přední nohou) do (ZD) gyaku tsuki
6.) ZD (na místě) jodan‐kizami‐tsuki chudan‐gyaku‐tsuki hineri‐yoko‐geri‐kekomi chudan gyaku‐tsuki
7.) KkD ushiro‐ayumi‐ashi morote‐uke do (ZD) ren‐tsuki hineri mae‐geri (stáhnout nohu zpět) gyaku‐tsuki mawate
8.) ZD ushiro‐ayumi‐ashi uchi‐uke ayumi‐ashi ushiro‐geri dokrok (ZD) s uraken uchi ayumi‐ ashi oi‐tsuki
9.) KiD yoko‐geri‐keage yoko‐geri‐kekomi (překrok přes kosa‐dachi kop rotace ve směru a druhou nohou druhý kop)
10.) ZD ayumi‐ashi ashi‐barai gyaku‐tsuki


OYO-IDO:
1.) BP: yori‐ashi kizami‐tsuki
2.) BP: yori‐ashi gyaku‐tsuki
3.) BP: yori‐ashi yoko‐mawashi‐uraken‐uchi
4.) BP: yori‐ashi oi‐mae‐geri
5.) BP: yori ashi oi‐mawashi‐geri


KIHON-IPPON-KUMITE:
Útočník zahajuje útok ze ZD, před zahájením kombinace vždy hlásí prováděnou techniku. Obránce začíná z HD. Každá technika je provedena alespoň 2x na obě strany (hidari/migi).
1.) 2x T: ZD ayumi‐ashi oi‐tsuki jodan (migi)
U: a) HD: úkrok zpět levou 45° do HsD sokumen(age)‐uke jodan yoko‐geri‐keage, překrok do KD: yoko‐empi‐uchi;
b) HD: úkrok zpět do ZD age‐uke jodan (hidari) (půlkrok stažení přední nohy) ayumi‐ashi hinari‐mae‐geri chudan tate‐empi‐uchi jodan
2.) 2x T: ZD: ayumi‐ashi oi‐tsuki chudan (migi)
U: a) HD: úkrok zpět do ZD uchi‐ude‐uke kizami‐tsuki jodan gyaku‐tsuki chudan (hidari);
b) HD: úkrok zpět 45° do KkD shuto‐uke (hidari) oi‐mae‐geri (oi‐mawashi‐geri) překrok do ZD gyaku‐tate‐nukite chudan
3.) 2x T: ZD ayumi‐ashi mae‐geri chudan (migi)
U: a) HD: stažení pravé nohy do NaD migi gedan‐barai, tate‐shuto‐uke vykročení do ZD mae‐empi‐uchi;
b) HD: úkrok zpět do KkD sukui‐uke překrok do ZD gyaku‐tsuki chudan (hidari)
4.) 2x T: ZD: ayumi‐ashi yoko‐geri‐kekomi chudan (migi)
U: a) HD: úkrok do strany 90° ZD ushiro‐chudan‐barai yoko‐geri‐kekomi KiD yokoempi‐ uchi
b) HD: úkrok zpět do ZD gyaku‐gedan‐barai kizami‐tsuki jodan gyaku‐tsuki chudan
5.) 2x T: ZD: ayumi‐ashi mawashi‐geri jodan
U: a) HD: úkrok 90° do ZD haiwan‐uchi‐uke jodan gyaku‐tsuki chudan;
b) HD: úkrok otočením 135° do KiD tate‐heiko‐shuto‐uke yori‐ashi yoko‐empiuchi


KATA: Heian Godan
- Dále ZK vybere 1 kata z dosud uvedeného programu předchozích STV


BUNKAI-KATA:
(obránce určí útočnikovi útok a pásmo. Předvede 1x kombinaci pomalu a poté předvede kombinaci 1x naplno)
Analýza 5 sekvencí vlastního výběru z kata Heian Godan
a) Analýza 5 sekvencí vlastního výběru
b) Analýza min. 3 sekvencí z druhé předvedené kata dle výběru ZK


KIME-WAZA:
Každá technika je provedena na obě strany (hidari/migi).
5x ZD/: gyaku-tsuki chudan 5x ZD/: kizami-tsuki jodan
5x ZD/: mae-geri chudan 5x ZD/: yoko-geri-kekomi chudan


3. kyu – světle hnědý pás

KIHON:
1.) HD do SD: mawashi‐kake‐uke a teisho‐awase‐tsuki (např. kata UNSU)
2.) BP: hineri ura-mikazuki-geri
3.) BP: hineri ura-mawashi-geri


KIHON-IDO:
1.) ZD ayumi‐ashi gyaku‐sanbon‐tsuki (ZD gyaku‐tsuki FD oi‐tsuki ZD gyaku‐tsuki) / mawate
2.) ZD ayumi‐ashi ren‐tsuki uchi‐uke stejná ruka yoko‐uraken‐uchi gyaku‐tsuky / mawate
3.) ZD ayumi‐ashi jodan‐kizami‐tsuki gyaku‐tsuki ushiro‐ayumi‐ashi uchi‐uke gyaku‐tsuki mawashi‐geri gyaku‐tsuki / mawate
4.) ZD ayumi‐ashi jodan‐kizami‐tsuki ushiro‐ayumi‐ashi age‐uke mae‐yoko‐geri‐kekomi gyaku‐tsuki ayumi‐ashi gyaku‐tsuki / mawate
5.) ZD ayumi‐ashi soto‐uke yoko‐empi (KiD) tate‐uraken‐uchi(KiD) gyaku‐tsuki (ZD) / mawate
6.) ZD ayumi‐ashi gyaku‐tsuki hineri mae‐geri mawashi‐geri (stejná noha, bez pokládání) gyaku‐tsuki / mawate


OYO-IDO:
1.) BP: suri‐ashi kizami‐tsuki gyaku‐tsuki (gyaku‐tsuki kizami‐tsuki)
2.) BP: suri‐ashi yoko‐uraken‐uchi
3.) BP: yori‐ashi kizami‐tsuki gyaku‐tsuki (gyaku‐tsuki kizami‐tsuki)
4.) BP: yori‐ashi yoko‐uraken‐uchi
5.) BP: hineri‐mae‐geri suri‐ashi gyaku‐tsuki
6.) BP: hineri mawashi‐geri suri‐ashi gyaku‐tsuki
7.) BP: yori‐ashi oi‐mae‐geri gyaku‐tsuki
8.) BP: yori‐ashi oi‐mawashi‐geri gyaku‐tsuki


KAESHI-KIHON-IPPON-KUMITE:
Útočník zahajuje útok ze ZD, před zahájením kombinace vždy hlásí prováděnou techniku. Obránce začíná z HD. Po provedení prvního útoku se mění role obránce a útočníka. Každá technika je provedena alespoň 2x na obě strany (hidari/migi).
1.) T: ZD ayumi‐ashi oi‐tsuki jodan (migi)
U: ZD ushiro‐ ayumi‐ashi age‐uke (hidari)
U‐>T: ZD ayumi‐ashi oi‐tsuki jodan (migi)
T‐>U: ZD 45° ushiro‐ ayumi‐ashi tate‐shuto‐ukeZD chudan‐gyaku‐tsuki (hidari)
2.) T: ZD ayumi‐ashi oi‐tsuki chudan (migi)
U: KKD 45°ushiro‐ ayumi‐ashi shuto‐uke (hidari)
U‐>T: ZD ayumi‐ashi chudan‐mae‐geri (migi)
T‐>U: ZD ushiro‐ayumi‐ashi gyakugedan‐baraijodan‐kizami‐tsukichudan‐gyakutsuki (hidari)
3.) T: ZD ayumi‐ashi chudan‐oi‐tsuki (migi)
U: ZD ushiro‐ ayumi‐ashi gyaku‐gedan‐barrai (migi)
U‐>T: ZD hineri‐chudan‐yoko‐geri‐kekomi
T‐>U: ZD 45° gedan‐baraichudan‐gyaku‐tsuki (hidari)


KATA: Tekki Shodan
- Dále ZK vybere 1 kata z dosud uvedeného programu předchozích STV


SHITEI KATA: Jion


BUNKAI-KATA:
(obránce určí útočnikovi útok a pásmo. Předvede 1x kombinaci pomalu a poté předvede kombinaci 1x naplno)
a) Analýza 5 sekvencí vlastního výběru z kata Tekki Shodan
b) Předvedení a Analýza 5 sekvencí u Shitei kata


KIME-WAZA:
Každá technika je provedena na obě strany (hidari/migi).
5x Kamae /: gyaku-tsuki chudan 5x Kamae /: kizami-tsuki jodan
5x Kamae /: mae-geri chudan 5x Kamae /: yoko-geri-kekomi chudan


2. kyu – hnědý pás

KIHON:
1.) BP: oi-mae-geri bez položení nohy na zem oi-mawashi-geri gyaku-tsuki
2.) BP: gyaku-tsuki oi-mawashi-geri / hineri-ura-mawashi-geri
3.) BP: hineri mae-geri (vrátit nohu do původního postavení) oi-mae-geri gyaku-tsuki oi-tsuki


KIHON-IDO:
1.) ZD age‐uke (na místě – práce boků) ayumi‐ashi mae‐geri kizami‐tsuki gyaku‐tsuki / mawate
2.) ZD ayumi‐ashi mae‐geri (jodan) gyaku‐tsuki ushiro‐ayumi‐ashi (KkD) shuto‐uke (ZD) tate‐nukite ayumi‐ashi (KkD) shuto‐uke / mawate
3.) ZD ayumi‐ashi ren‐tsuki hineri‐mae‐geri‐keage(zadní nohou kop a dokročit vpřed) gyaku rukou tate‐shuto‐uke (v sagi‐ashi‐dachi) oi‐tsuki (s dopadem) ushiro‐ayumi‐ashi gedanbarai / mawate
4.) ZD ayumi‐ashi sanbon‐tsuki mae‐geri (stáhnout kopající nohu zpět do výchozího postoje) gyaku‐tsuki gedan‐barai / mawate
5.) ZD ayumi‐ashi ashi‐barai kizami‐tsuki gyaku‐tsuki


OYO-IDO:
1.) BP: Suri‐ashi kizami‐tsuki gyaku‐tsuki hineri‐mawashi‐geri
2.) BP: Suri‐ashi yoko‐mawashi‐uraken‐uchi gyaku‐tsuki hineri‐mawashi‐geri
3.) BP: Suri‐ashi kizami‐tsuki gyaku‐tsuki hineri‐ura‐mawashi‐geri
4.) BP: yori‐ashi kizami‐tsuki gyaku‐tsuki yori‐ashi oi‐mae‐geri
5.) BP: yori‐ashi yoko‐mawashi‐uraken‐uchi gyaku‐tsuki yori‐ashi oi‐mawashi‐geri
6.) BP: yori‐ashi kizami‐tsuki gyaku‐tsuki yori‐ashi oi‐ura‐mawashi‐geri
7.) BP: Hineri‐mawashi‐geri suri‐ashi kizami‐tsuki gyaku‐tsuki
8.) BP: Hineri‐mae‐geri suri‐ashi kizami‐tsuki gyaku‐tsuki


JIYU-IPPON-KUMITE:
Útočník i obránce zahajuje útok z Kamae, před zahájením kombinace vždy hlásí prováděnou techniku. Každá technika je provedena alespoň 2x na obě strany (hidari/migi). Důležitá je forma a zanchin.
1.) 2x T: BP: ayumi‐ashi oi‐tsuki jodan
U: BP: a) ústup 45° ushiro‐suri‐ashi tate‐shuto‐uke jodan gyaku‐tsuki chudan;
b) suri‐ashi nagashi‐uke ura‐tsuki
2.) 2x T: BP: ayumi‐ashi oi‐tsuki chudan
U: BP: a) taisabaki 45° soto‐ude‐uke chudan gyaku‐tsuki chudan;
b) ushiro‐ayumi‐ashi gyaku‐seiryuto‐gedan‐uke uraken‐uchi
3.) 2x T: BP: hineri mae‐geri chudan
U: BP: a) ushiro‐suri‐ashi gedan‐barai gyaku‐tsuki;
b) ushiro‐ayumi‐ashi 45° gedan‐barai stažení přední nohy s gyaku‐ tateshuto‐ uke výpad přední nohou kizami‐tsuki jodan
4.) 2x T: BP: hineri yoko‐geri‐kekomi chudan
U: BP: a) 45° taisabaki soto‐ude‐uke gyaku‐tsuki chudan;
b) taisabaki gedan‐haiwan‐uke taisabaki 180° ushiro‐mawashi‐empiuchi


KATA: ZK vybere jednu kata z řady kata Heian, Tekki Shodan


SHITEI KATA: Kanku Dai


TOKUI KATA: - dle vlastního výběru z (Bassai Dai, Jion, Enpi, Kanku-Sho, Hangetsu)


BUNKAI-KATA:
(předvedení bunkai aplikuje zkoušený s vlastním partnerem. Bunkai musí být věrohodná reálnému boji!!)
a) Předvedení a analýza bunkai Kanku Dai
b) Analýza 5 sekvencí vlastního výběru z Tokui kata


KIME-WAZA:
Každá technika je provedena na obě strany (hidari/migi).
5x Kamae /: kizami-tsuki gyaku-tsuki chudan 5x Kamae /: yoko-mawashi-uraken-uchi
5x Kamae /: mawashi-geri 5x Kamae /: ura-mawashi-geri


1. kyu – tmavě hnědý pás

KIHON:
1.) BP: ushiro-geri
2.) BP: ushiro-ura-mawashi-geri
3.) BP: mae-geri/yoko-geri/ushiro-geri (stejnou nohou bez položení)


KIHON-IDO:
1.) ZD ayumi‐ashi mae‐mawashi‐geri ayumi‐ashi jodan‐mawashi‐geri gyaku‐tsuky na místě uchi‐uke gyaku‐tsuki /mawate
2.) ZD ayumi‐ashi jodan‐mae‐geri gyaku‐tsuki ushiro‐ayumi‐ashi (KkD) shuto‐uke do (ZD) gyaku‐tate‐nukite ayumi‐ashi jodan‐ura‐mawashi‐geri gyaku‐tsuki /mawate
3.) KkD do ZD gyaku‐tsuki (na místě) ayumi‐ashi gyaku‐tsuki ushiro‐ayumi‐ashi v (KkD) shuto‐uke ayumi‐ashi shuto‐uke
4.) ZK vybere KIHON‐IDO kombinace dle vlastního výběru (z kombinací technik předchozích STV KYU)


OYO-IDO:
1.) BP: Oi‐mae‐geri (vrátit nohu zpět) hineri‐mawashi‐geri suri‐ashi yoko‐mawashiuraken‐ uchi suri‐ashi gyaku‐tsuki
2.) BP: Yori‐ashi oi‐ura‐mawashi‐geri (kop přední nohou) suri‐ashi yoko‐mawashiuraken‐ uchi gyaku‐tsuki
3.) BP: Yori‐ashi oi‐mai‐geri (kop přední nohou) suri‐ashi kizami‐tsuki gyaku‐tsuki
4.) BP: Yori‐ashi oi‐mae‐geri hineri‐yoko‐geri‐kekomi suri‐ashi yoko‐mawashi‐urakenuchi gyaku‐tsuki
5.) BP: Suri‐ashi kizami‐tsuki gyaku‐tsuki ushiro‐yori‐ashi soto‐uke hineri‐mawashi‐geri
6.) BP: Suri‐ashi yoko‐mawashi‐uraken‐uchi ushiro‐ayumi‐ashi soto‐uke suri‐ashi gyakutsuki
7.) BP: Hineri mae‐geri (nohu zpět do výchozí pozice) ushiro‐geri gyaku‐tsuki
8.) BP: Ayumi‐ashi ashi‐barrai ushiro‐geri gyaku‐tsuki
9.) BP: Yori‐ashi yoko‐geri‐kekomi suri‐ashi gyaku‐tsuki


JIYU-IPPON-KUMITE:
Útočník i obránce zahajuje útok z Kamae, před zahájením kombinace vždy hlásí prováděnou techniku. Každá technika je provedena na obě strany (hidari/migi).
1.) 2x T: BP: ayumi‐ashi oi‐tsuki jodan
U: BP: a) 45° ushiro‐ayumi‐ashi age‐uke jodan oi‐mawashi‐geri chudan gyakutsuki chudan
b) stažení přední nohy s hirate‐barai výpad s teisho‐uchi chudan (obloukový úder)
2.) 2x T: BP: ayumi‐ashi oi‐tsuki chudan
U: BP: a) yoko‐suri‐ashi gyaku‐tsuki chudan
b) de‐ai hineri‐mae‐geri kopající noha zpět s gedan‐barai (blok oi‐tsuki) kizami‐tsuki jodan
3.) 2x T: BP: mae‐geri chudan
U: BP: a) suri‐ashi gedan‐juji‐uke, 45° taisabaki yoko‐shuto‐uchi jodan
b) ayumi‐ashi osa‐uke (zakročit za soupeře) mawate (180°) s nagashi‐uke gyaku‐tsuki chudan
4.) 2x T: BP: mawashi‐geri jodan
U: BP: a) yoko‐suri‐ashi 90°haiwan‐uke jodan gyaku‐tsuki chudan
b) Stažení přední nohy awase‐shuto‐uke hineri‐mawashi‐geri jodan


KATA: ZK vybere jednu kata z řady kata Heian, Tekki Shodan


SHITEI KATA: Bassai Dai


TOKUI KATA: - dle vlastního výběru z (Enpi, Kanku-Sho, Bassai-Sho, Hangetsu)


BUNKAI-KATA:
(předvedení bunkai aplikuje zkoušený s vlastním partnerem. Bunkai musí být věrohodná reálnému boji!!)
a) Předvedení a analýza bunkai kata Bassai Dai
b) Analýza 5 sekvencí vlastního výběru z jedné Tokui kata, kterou si vybral k demonstraci


KIME-WAZA:
Zkušební komisař vybere dle svého uvážení techniky z předchozích STV. Každá technika je provedena na obě strany (hidari/migi).


1. dan - černý pás

KIHON-IDO:
- ZK vybere KIHON-IDO kombinace dle vlastního výběru (z kombinací technik předchozích STV KYU)


OYO-IDO:
1.) BP: Suri‐ashi kizami‐tsuki suri‐ashi gyaku‐tsuki ayumi‐ashi gyaku‐tsuki
2.) BP: yori‐ashi kizami‐tsuki gyaku‐tsuki yori‐ashi oi‐mae‐geri gyaku‐tsuki ushiroayumi‐ ashi gedan‐barai suri‐ashi gyaku‐tsuki
3.) BP: Ayumi‐ashi oi‐tsuki suri‐ashi gyaku‐tsuki yori‐ashi oi‐ura‐mawashi‐geri
4.) BP: Hineri‐mae‐geri yori‐ashi oi‐ura‐mawashi‐gari suri‐ashi suri‐ashi gyaku‐tsuki
5.) BP: Hineri‐mae‐geri yori‐ashi oi‐mawashi‐gari suri‐ashi yoko‐mawashi‐uraken‐uchi suri‐ashi gyaku‐tsuki ushiro‐ayumi‐ashi gedan‐barrai gyaku‐tsuki
6.) BP: Suri‐ashi gyaku‐tsuki yori‐ashi kizami‐tsuki suri‐ashi gyaku‐tsuki
7.) BP: Ayumi‐ashi ashi‐barrai ushiro‐geri gyaku‐tsuki
8.) BP: Suri‐ashi gyaku‐tsuki ayumi‐ashi gyaku‐tsuki yori‐ashi ura‐mawashi‐geri
9.) BP: Ayumi‐ashi oi‐tsuki suri‐ashi kizami‐tsuki gyaku‐tsuki hineri mawashi‐geri
10.) BP: Yori‐ashi yoko‐geri‐kekomi suri‐ashi gyaku‐tsuki ayumi‐ashi yoko‐gei‐keage gyaku‐tsuki


JIYU-IPPON-KUMITE (2-3 ÚTOČNÍCI):
Volný zápas pod kontrolou, podobný soutěžní formě kumite WKF. Není zde určen časový limit. Důraz je veden na schopnost techniky získat bodování a to při úplné kontrole techniky. Dle věku cvičence je možné vypustit soutěžní formu Jiyu‐Kumite a nahradit ji řízenou formou dle předešlého výběru sestavenou proti 3 až 4 soupeřům. Cvičenec předvádí adekvátní obranu a protiútok. Pokaždé však jiného charakteru.


KATA: Empi


SHITEI KATA: ZK vybere 1-2 kata z řady kata Heian, Jion, Kanku-Dai, Bassai-Dai


TOKUI KATA:
a) dle vlastního výběru z Sentei kata (TeKki-Nidan, Bassai-Sho, Kanku-Sho, Hangetsu, Sochin)
b) dle vlastního výběru, jiná mimo dosud uváděné v programu Shitei kata předchozích STV


BUNKAI-KATA:
(předvedení bunkai aplikuje zkoušený s vlastním partnerem. Bunkai musí být věrohodná reálnému boji!!)
a) Předvedení bunkai kata Enpi
b) Analýza 5 sekvencí vlastního výběru z jedné Tokui kata, kterou si vybral k demonstraci
c) Další analýza 3 sekvencí u přidělené Shitei kata od ZK


KIME-WAZA:
Zkušební komisař vybere dle svého uvážení techniky z předchozích STV. Každá technika je provedena na obě strany (hidari/migi).


2. dan - černý pás

KIHON:
KIHON techniky dle výběru Zkušebního komisaře


KIHON-IDO:
KIHON IDO Techniky dle výběru Zkušebního komisaře


OYO-IDO:
1.) BP: Suri‐ashi kizami‐tsuki suri‐ashi gyaku‐tsuki ayumi‐ashi gyaku‐tsuki hineri‐uramawashi‐ geri
2.) BP: Yori‐ashi oi‐mawashi‐geri suri‐ashi yoko‐mawashi‐uraken‐uchi gyaku‐tsuki hinerimawashi‐ geri
3.) BP: Hineri‐mae‐geri (nohu zpět do počáteční pozice) ushiro‐geri suri‐ashi gyaku‐tsuki suri‐ashi kizami‐tsuki
4.) BP: Suri‐ashi kizami‐tsuki suri‐ashi yoko‐mawashi‐uraken‐uchi gyaku‐tsuki hinerimawashi‐ geri
5.) BP: Yori‐ashi mae‐geri yori‐ashi mawashi‐geri gyaku‐tsuki ayumi‐ashi gyakutsuki
6.) BP: Yori‐ashi gyaku‐tsuki ayumi‐ashi gyaku‐tsuki yori‐ashi ura‐mawashi‐geri suri‐ashi gyaku‐tsuki
7.) Techniky dle výběru Zkušebního komisaře


KATA:
1.) Jedna kata dle volby zk. komisaře ze skupiny Kihon kata:
a.) Heian 1‐5 a Tekki‐Shodan, Tekki‐Nidan, Tekki‐Sandan
2.) Jedna kata dle volby zk. komisaře ‐ Sentei kata:
b.) Bassai‐Dai, Kanku‐Dai, Jion, Empi, Hangetsu
3.) Jedna kata dle volby zkoušeného ‐ Tokui kata:
c.) Bassai‐Sho, Kanku‐Sho, Nijushiho, Jitte, Meykyo, Gankaku, Sochin


BUNKAI-KATA:
(předvedení bunkai aplikuje zkoušený s vlastním partnerem. Bunkai musí být věrohodná reálnému boji!!)
a) Předvedení bunkai Tokui kata
b) Další analýza 3 sekvencí u přidělené Sentei kata od ZK


JIYU‐KUMITE:
Volný zápas pod kontrolou, podobný soutěžní formě kumite WKF. Není zde určen časový limit. Důraz je veden na schopnost techniky získat bodování a to při úplné kontrole techniky.

Dle věku cvičence je možné vypustit soutěžní formu Jiyu‐Kumite a nahradit ji řízenou formou dle předešlého výběru.


3. dan - černý pás

KIHON:
KIHON techniky dle výběru Zkušebního komisaře


KIHON-IDO:
KIHON IDO Techniky dle výběru Zkušebního komisaře


OYO-IDO:
1.) BP: Yori‐ashi yoko‐geri‐kekomi suri‐ashi gyaku‐tsuki yori‐ashi ura‐mawashi‐geri
2.) BP: Suri‐ashi kizami‐tsuki suri‐ashi gyaku‐tsuki ushiro‐geri
3.) BP: Yori‐ashi ashi‐barrai Suri‐ashi gyaku‐tsuki yori‐ashi mae‐mawashi‐geri suri‐ashi gyaku‐tsuki
4.) BP: na místě gyaku‐tsuki yori‐ashi gyaku‐tsuki hineri‐ura‐mawsahi‐geri gyaku‐tsuki
5.) BP: Suri‐ashi kizami‐tsuki suri‐ashi gyaku‐tsuki ushiro‐suri‐ashi nagashi‐uke hineri mawashi‐geri yoko‐uraken‐uchi suri‐ashi gyakutsuki
6.) BP: Suri‐ashi kizami‐tsuki suri‐ashi gyaku‐tsuki ushiro‐ayumi‐ashi nagashi‐uke mae uramawashi‐ geri suri‐ashi gyakutsuki
7.) BP: Ayumi‐ashi kizami‐tsuki ushiro‐suri‐ashi oi‐osae‐uke suri‐ashi gyaku‐tsuki hineriura‐ mawashi‐geri suri‐ashi gyakutsuki
8.) Techniky dle výběru Zkušebního komisaře


KATA:
1.) Jedna kata dle volby zk. komisaře ze skupiny Kihon kata:
a.) Heian 1‐5 a Tekki‐Shodan, Tekki‐Nidan, Tekki‐Sandan
2.) Jedna kata dle volby zk. komisaře ‐ Sentei kata:
d.) Bassai‐Dai, Kanku‐Dai, Jion, Empi, Hangetsu
3.) Jedna kata dle volby zkoušeného ‐ Tokui kata:
e.) Bassai‐Sho, Kanku‐Sho, Nijushiho, Jitte, Meykyo, Gankaku, Sochin
4.) Jedna kata dle volby zkoušeného ‐ Tokui kata:
a.) musí být odlišná od předcházející kata, které mu vybral ZK.
b.) nesmí cvičit kata Unsu, Gojushiho‐Sho, Gojushiho‐Dai


BUNKAI-KATA:
(předvedení bunkai aplikuje zkoušený s vlastním partnerem. Bunkai musí být věrohodná reálnému boji!!)
a) Předvedení bunkai Tokui kata
b) Další analýza 3 sekvencí u přidělené Sentei kata od ZK


KUMITE:
JIYU KUMITE


4. dan - černý pás

KIHON:
KIHON techniky dle výběru Zkušebního komisaře


KIHON-IDO:
KIHON IDO Techniky dle výběru Zkušebního komisaře


OYO-IDO:
OYO IDO NO KAMAE dle výběru Zkušebního komisaře


KATA:
Dle výběru zkušebního komisaře ‐ Předpokladem ke zkoušce je znalost všech kata stylu Shotokan, tak aby mohly být při zkoušce předvedeny.

Jako Tokui kata si může zkoušený vybrat kteroukoliv kata stylu Shotokan, ovšem odlišnou od kata, které byly předvedeny. Kata je vybrána podle tělesných dispozic zkoušeného, ovšem měla by odpovídat příslušnému vysokému stupni Dan.


BUNKAI-KATA:
(předvedení bunkai aplikuje zkoušený s vlastním partnerem. Bunkai musí být věrohodná reálnému boji!!)
a) Předvedení bunkai Tokui kata
b) Další analýza 3 sekvencí u přidělené Sentei kata od ZK


KUMITE:
JIYU KUMITE


5. dan - černý pás

KIHON:
KIHON techniky dle výběru Zkušebního komisaře


KIHON-IDO:
KIHON IDO Techniky dle výběru Zkušebního komisaře


OYO-IDO:
OYO IDO NO KAMAE dle výběru Zkušebního komisaře


KATA:
Dle výběru zkušebního komisaře ‐ Předpokladem ke zkoušce je znalost všech kata stylu Shotokan, tak aby mohly být při zkoušce předvedeny.

Jako Tokui kata si může zkoušený vybrat kteroukoliv kata stylu Shotokan, ovšem odlišnou od kata, které byly předvedeny. Kata je vybrána podle tělesných dispozic zkoušeného, ovšem měla by odpovídat příslušnému vysokému stupni Dan.


BUNKAI-KATA:
(předvedení bunkai aplikuje zkoušený s vlastním partnerem. Bunkai musí být věrohodná reálnému boji!!)
a) Předvedení bunkai Tokui kata
b) Další analýza 3 sekvencí u přidělené Sentei kata od ZK


KUMITE:
JIYU KUMITEDne: 5.6.2012
Zpracoval: Jaromír Musil, předseda TMK ČSKe
Verze 06.2012/04‐2012