logo sokol

K a r a t e - d o    S h o t o k a n
S o k o l    V A M B E R K

HISTORIE KLUBU


Vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom společně zalistovali v kronice oddílu, pamětníci zavzpomínali na tyto časy a ostatní abychom seznámili s historií našeho oddílu.

Byl konec roku 1986, když se do Vamberka přestěhoval z Rokytnice v O. h. Jarda Bureš, který v této době byl držitelem 6 Kyu (zelený pás), karate-do cvičil v oddíle v Rokytnice v O. h. Sehnal pár nadšenců a založil oddíl karate-do ve Vamberku. Po krátké době již cvičilo v oddíle 28 cvičenců převážně ve věkových kategoriích od dorostu po seniory. Oddíl cvičil v tělocvičně ZDŠ ve Vamberku. Tréninky probíhaly čtyřikrát týdně, a to v pondělí, středu, pátek a sobotu ve večerních hodinách. Zde se všichni poctivě připravovali na první zkoušku na 8 kyu (páskování na bílý pás). Po půlroce příprav přišel osudný den a 24. 9. 1987 se prvního páskování v Rokytnici v O. h. zúčastnili Ondřej Koněvalík, Ladislav Lux a Jiří Beneš. Všichni úspěšně odpáskovali před zkušebním komisařem p. Josefem Golasem z Hradce Králové.

Členové oddílu byli aktivní i mimo tréninky a v tomto období odpracovali i několik brigád: 2x na sportovní hale TJ Baník Vamberk a 4x při výstavbě mateřské školky v Tyršově ulici.

Dne 29. 11. 1987 proběhlo již v tělocvičně ZŠ Vamberk druhé páskování, na kterém úspěšně složili zkoušky na bílý pás (8 kyu) Zbyněk Lang, Tomáš Jirsa, Rosťa Slanina, Pavel Jindra, Zdeněk Trejtnar, Jan Mareš, Pavla Kouřilová a Petra Losová. Žlutý pás (7 kyu) získal Jiří Beneš a fialový pás Jarda Bureš. Třetího páskování 13. 12. 1987 se zúčastnili Michal Baláš a Pavlína Čoupková, kteří získali 8 kyu.

6. ledna 1988 proběhla v tehdejším kulturním domě v Merklovicích první výroční schůze a při dobrém jídle se probíraly úspěchy i prohry oddílu. Oddíl měl za sebou již dvouměsíční působení pod záštitou TJ Baník Vamberk, tak se zde také rokovalo o rozložení tréninkových hodin mezi sportovní halu a tělocvičnu ZŠ. Pochvala od zástupce Vč. svazu karate p. Ing. Otakara Trunce potěšila cvičence, kteří d této doby získali 12x bílý pás, 1x žlutý a 1 x fialový pás. Na výročce byl také schválen výbor oddílu a to: předseda Jarda Buše,místopředseda Ondra Koněvalík, pokladník Petr Víšek, kultura a sport Ladislav Lux.

Týden nato se oddíl zúčastnil prvních závodů v Litomyšli, kde závodníci Bureš, Beneš, Lux, Trejtnar a Koněvalík získali první body do celkového hodnocení a i své první zkušenosti v soutěžích Kata a Kumite. Páskování, které se konalo dne 31. 1.1988 již v Hradci Králové v malé tělocvičně Gymnázia Boženy Němcové, nedopadlo pro oddíl podle představ, protože z devíti zkoušených uspěli pouze tři, a to na žlutý pás: Ladislav Lux , Ondřej Koněvalík a Petr Kulhánek. Asi se na výkonu ostatních podepsala nervozita, protože na těchto centrálních zkouškách páskovalo až 300 adeptů a zkoušky trvaly i několik hodin.

10. 2. 1988 proběhla výborová schůze oddílu, na které byly schváleny změny ve vedení oddílu. Pokladníkem se stal Rosťa Slanina, bylo schváleno rozšíření trenérského vedení a na školení trenérů byli vysláni O. Koněvalík a J. Bureš. Byli také schváleni delegáti, kteří zastupovali oddíl na výroční schůzi TJ Baník Vamberk. Dne 14. 2. 1988 proběhla ve sportovní hale první oddílová soutěž, na které byla prověřena připravenost závodníků na okresní soutěže. V březnu byla rozšířena spolupráce oddílu se ZDŠ Vamberk a v rámci pomoci škole odpracovalo 29 členů oddílu 72 hodin na úpravě tělocvičny a přístavbě sociálního zařízení u tělocvičny. V rámci propagace Karate-dó uspořádal oddíl i několik propagačních akcí, jako bylo uspořádání dětského dne plného soutěží a ukázek karate v Polské ulici. V dubnu se oddíl zúčastnil závodů v Kostelci n. O., kde J.Bureš obsadil 6. místo a Pavel Jindra 12. místo atd. Zde bylo také naplánováno, že oddíl bude pravidelně pořádat okresní kola v soutěžích karate. Jak bývalo zvykem, 1. května se oddíl zařadil mezi ostatní sportovce v prvomájovém průvodu, který připomíná foto ze shromaždiště před hlavní budovou Železáren A. Zápotockého. Jak šel čas, oddíl se rozrůstal a tak na páskování, které se konalo 13. 6. 1988, uspěli další nováčci na 8. kyu: M. Jedlinský, L. Melnický, J. Hudousková, J. Mikysková, V. Honzík, K. Čazar, R. Krauz, M. Poláček, L. Netopil, T. Sládek, J. Šmída, K. Kunc a J. Dušek. Na žlutý pás odpáskovali P. Jindra a T. Jirsa, zelený pás získal L. Lux. Dne 19. 8. 1988 však došlo v oddíle k zlomové situaci, kdy při tréninku J. Bureš nezvládl kop na hlavu V. Honzíka a zlomil mu dva zuby. Tuto událost řešil výbor oddílu, na kterém však J. Bureš chybu neuznal a nepřijal důtku, kterou mu výbor uložil. Došlo k neshodám a k rozdělení oddílu na dvě skupiny. Většina členů oddílu se postavila za trenéra O. Koněvalíka, do druhé skupiny k J. Burešovi přešli Čaban, Dušek, Slanina, Jedlinský a Dunka. Od této doby se oddíl rozdělil na dva, každý šel vlastní cestou. Na podzimním páskování v Hradci Králové získali 8. kyu M.Matějka a P.Koněvalík. 7.kyu si vybojovali V. Honzík, J. Hudousková, J.Mikysková a J. Šmída. Páté kyu, tj. fialový pás ,získal L. Lux. Do roku 1989 vstoupil oddíl soutěží mezi naším a oddílem z Rokytnice v Orlických horách, na které získal L. Lux v soutěži Kata 4. místo a 3. výkonnostní třídu a naše nadějné členky z dorostu získaly v Kata 1. místo Hudousková, 2. místo Losová, 3.místo Kouřilová.

V únoru uspořádal oddíl ukázky Karate-dó spojené s náborem. Na ukázky do sportovní haly přišla stovka diváků a oddíl se rozrostl o dalších 35 členů, takže nás v této době bylo 50. Pro vyžití členů začal oddíl pořádat pravidelné zájezdy na plavání do bazénu v Dobrušce. Začaly se také projevovat schválnosti od druhého oddílu, a to poškozováním vývěsek našeho oddílu a pomalováním vývěsní skříňky. Pro rozvoj karate uspořádal oddíl ukázky i v léčebně ODLOV v Brandýse nad Orlicí, kde oddíl předvedl pro léčené děti podstatu karate. Na dalším náboru se do oddílu přihlásilo velké množství kluků a děvčat. Část z nich však po prvním tréninku opustila touha stát se velkým karatistou a už nepřišla, ale z těch, co zůstali, vyrostli v průběhu dalších let vynikající závodníci, kteří získali pro náš oddíl mnoho ocenění na soutěžích.

V dalším období oddíl prosperoval. Do oddílu docházelo a dojíždělo 57 členů nejen z okolních obcí, jako jsou Doudleby n.O., Potštejn, Sopotnice, ale i z Rychnova n.Kn., Solnice a Dobrušky. Oddíl pravidelně pořádá jednotlivá kola okresní soutěže a přebory, proto bylo schváleno vyškolení dvou rozhodčích. A tak po přísných zkouškách z pravidel karate a vedení zápasu složili dne 18. 6. 1989 v Jablonném n.O. zkoušku Ondra Koněvalík a Ladislav Lux a získali tím 3. třídu rozhodčích.

V soutěžích se začali prosazovat další nadějní závodníci jako bratři Jaroslav a Josef Morávkovi, Marcel Matějka, Lenka Romanovská, Věra Zajíčková a další. Ti všichni a i staří harcovníci měli podíl na tom, že oddíl během roku 1989 získal v soutěžích na 53 medailí a oddíl získal v celkové tabulce 1. místo s celkovým počtem 55 bodů před oddíly z Rokytnice v O. h., Dobrušky, Kostelce n. O. a Rychnova n. Kn. Nový rok 1990 zahájil oddíl další mistrovskou soutěží, kde zabodovali a získali 1. místo v Kata: L. Romanovská, Marcel Matějka, J. Mikysková a R. Országh., 3.místo získal Josef Morávek a v kumite st. žáků získali J. Nemeth 2 místo a R. Országh 3.místo.

V dalších soutěžích rostla výkonnost našich závodníků a to hlavně M. Matějky a bratrů Morávkových.V mladších žácích se začal prosazovat ,,kumiťák,,Michal Mazánek. Posilou za seniory se stala Hana Hemerová ze Solnice, která společně s L. Luxem složili 10.6. trenérské zkoušky.

Na zkouškách na stupně technické vyspělosti odpáskovali na 1 fialový pás O. Koněvalík, T. Jirsa, M.Matějka a Hana Hemerová. Druhý fialový řemen získal L. Lux.

Díky velké „dospělácké“ základně, kterou rozšířil Zdeněk Horák, oddíl pořádá řadu brigád, ze kterých se financují i soustředění oddílu na chatě v Doudlebách n. O. a i seminář Okinavského karate, který se konal v Jičíně a vedl ho mistr Takao Nakaya z USA.

Probíhají další nábory nových členů, na kterých oddíl získává další budoucí hvězdy, jako je Jan Havel a Radek Nekvinda.

Přichází další vrchol tréninkových příprav, kdy na Přeboru České republiky dorostu získává v Sokolově Marcel Matějka v kumite dorostu +75kg 3. místo. O něco později boduje Jaroslav Morávek v kumite žáků –50 kg na Přeboru ČR žáků v Kopřivnici a získává 1. místo a titul přeborníka ČR. 21. 7. 1991 se koná Mistrovství ČSFR žáků, kde opět zabodoval Jaroslav Morávek a v kumite žáků –50kg získává 3. místo.

Oddíl dále pilně trénuje a připravuje se na další úspěšné sezony.

(Záznam z kroniky)